Tuyển sinh ơn gọi dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm truyền giáo Nhật Bản

0
TIN BÀI KHÁC

Tuyển sinh ơn gọi dòng Nữ tỳ Thánh Tâm truyền giáo Nhật Bản NGUỒN:

Những bạn trẻ nào đang muốn tìm hiểu cho mình một hướng đi.

Bạn trẻ nào đang được tình yêu Đức Kitô thúc bách lên đường trở thành người môn đệ sống và phục vụ Tin Mừng Sự Sống.

Mời các bạn hãy đến lên đường, đến mà xem với Hội Dòng chúng tôi:

Điều kiện gia nhập:

- Đã tốt nghiệp hết lớp 12 trở lên, độ tuổi từ 18 đến 30 (nếu quá tuổi quy định xin liên hệ trực tiếp với Sr Giáo).

- Là nữ độc thân, không bị ngăn trở theo luật Hội Thánh.

- Có sức khỏe tốt, có ý hướng ngay lành.

- Có ước mong sống đời thánh hiến và hoạt động theo tinh thần của Hội Dòng.


Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu và là nguồn mạch sự sống ban muôn phúc lành cho bạn và gia đình.

Mến chúc các bạn sớm tìm ra ơn gọi của mình.

Hy vọng sẽ được gặp các bạn tại Hội Dòng.

Thân ái chào các bạn!

To Top