Các giai đoạn huấn luyện ơn gọi SMCJ

0
TIN BÀI KHÁC

 Cách chung, ơn gọi Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng trải qua các giai đoạn huấn luyện tương tự như các ơn gọi dòng tu khác. Cụ thể, chương trình huấn luyện trải qua các giai đoạn sau đây.


Giai đoạn thỉnh sinh (Người có nguyện vọng)

Các bạn nữ sinh tốt nghiệp Trung học có ước muốn được trở thành thành viên của một gia đình SMCJ, là những Nữ Tỳ Thánh Tâm Truyền Giáo, sống Tình Yêu Thánh Tâm Giêsu qua đời sống cầu nguyện và cộng đoàn.
Gửi đơn xin gia nhập (Bưu điện)

Nhà Dòng và thỉnh sinh tìm hiểu nhau và xác nhận khả năng của họ đối với các em có nguyện vọng và ơn gọi trong Hội Dòng.Thời gian đào tạo (Nopis)

Theo Hiến chương Hội dòng, các ứng sinh tìm hiểu ý nghĩa tận hiến trọn cuộc đời với ba lời khuyên Phúc Âm và sống chung, xác định khả năng và chuẩn bị cho lời khấn.Thời gian Tập sinh (Juniora)

Học cách thực hành để sống trong cầu nguyện, hoạt động tông đồ, và tham gia vào cộng đoàn trong sự vâng phục với lòng nhiệt thành tích cực "đến thập giá với Chúa Kitô" và "vui lòng phục vụ".Khấn trọn

Trở thành thành viên chính thức của SMCJ, với ý thức và trách nhiệm, như một người “tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu”, người Nữ tỳ Thánh Tâm nguyện hi sinh và sống khiêm nhường giữa mọi người.


To Top