Tôi đã thấy Chúa - Tác giả: Tân Xuân Phong
VƯỜN-VĂN

Tôi đã thấy Chúa - Tác giả: Tân Xuân Phong

Người ở bên con thế mà con không nhận ra, chỉ vì con cứ quay quắt trong nỗi đau mất mát. NGUỒN: