Hội thảo về mục vụ di dân Việt Nam tại Nhật Bản
giáo-hội-hiệp-hành

Hội thảo về mục vụ di dân Việt Nam tại Nhật Bản

y ban Đặc trách Tỵ nạn di dân - Hội đồng Giám mục Nhật Bản (J-CaRM) vừa tổ chức hội thảo về mục vụ di dân Việt Nam tại…