Thánh Tâm Truyền giáo-Linh đạo của SMCJ

0
TIN BÀI KHÁC


Nhà nguyện trụ sở chính của Hội dòng-Fujisawa City

Dòng Nữ tỳ Thánh Tâm Truyền Giáo (SMCJ) do linh mục Joseph Reiners (1874-1945) thành lập từ năm 1920 ở Akita Nhật Bản và được Toà Thánh phê chuẩn năm 1926. Năm 2017, Hội dòng mở cơ sở đầu tiên ở Saigon- Việt Nam, tiếp theo ở Xuân Lộc và cộng đoàn thứ ba được lập tại Phát Diệm 24.06.2022. 

Có thể nói, linh đạo truyền giáo của Hội dòng được gợi hứng từ chính Lời Chúa Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Cách riêng, các nữ tỳ Thánh Tâm đem ơn cứu độ đến cho muôn dân qua việc phục vụ người nghèo và giáo dục trẻ em nghèo.

"Để thực hiện ước nguyện của mình, chúng ta đã đốt lên ngọn lửa tình yêu này của Thánh Tâm Chúa, trở thành của lễ tình yêu, Chúng ta dâng hiến hết mình cho Thiên Chúa và con người để họ được đốt cháy bởi chính ngọn lửa yêu thương này" (Hiến Chương 02 của Hội Dòng).

Btt-SMCJ

To Top