Chùm thơ chúc tụng Đức Bà - Tác giả: Lm. Sảng Đình

0
TIN BÀI KHÁC

hợp nhau năm sắc một ngành, tỏ lòng kính mến mẹ lành liên liên. NGUỒN:


I. Lời chúc tụng Đức Bà Maria

Rất Thánh Đồng Trinh Mẹ Chúa Trời
Nguồn ân bề ái tát không vơi,
Thơm thay mùi huệ nơi thanh vắng,
Tốt mấy hoa hường chốn góc gai.

Nhựt Nguyệt hai vừng nhường ánh sáng
Thiều quang chín chục kém màu tươi.
Lưỡi nào kể xiết lời khen ngợi,
Rất Thánh Đồng Trinh Mẹ Chúa Trời.

II.Vãn Đức Mẹ Chương Thi

Chúng con dâng tấm lòng thánh,
Mấy lời vạn phúc, mấy ngành Mân-Côi,
Kính dâng hoa trắng khoe tươi,
Ngợi khen Đức Mẹ trọn đời đồng-trinh.

Kính dấng hoa tím vẻ xinh,
Chỉ Mẹ ép xác hãm mình lập công.
Chúng con dâng đóa hoa hông,
Ngợi khen Đức Mẹ vững lòng kính tin.

Lại xin dâng đóa hoa vàng,
kính Mẹ chịu khó can tràng vững gan.
Kính dâng đôi đóa hoa xanh,
Ví như phúc-đức đượm nhuồn Mẹ nay.

Hợp nhau năm sắc một ngành,
Tỏ lòng kính mến Mẹ lành liên liên.

(x. Sảng đình thi tập)
Lm Sảng-Đình Nguyễn Văn Thích

To Top