Là muối là đèn - Tác giả: Vi Phương

0
TIN BÀI KHÁC

Chúa muốn con là đèn cho ánh sáng. Dù nhỏ nhoi như đóm lửa trong đêm. Như đèn dầu, treo lơ lửng bên thềm, Giúp ai đó bước lần trong đêm tối! NGUỒN:


Chúa muốn con trở nên như là Muối,
Ướp vào đời, tình Chúa thắm nơi nơi.
Muối tin yêu, đem lòng mến vào đời,
Hãy là Muối, đừng để ai nhận thấy!

Cho con biết khiêm nhường luôn trông cậy.
Xin tình yêu đừng phai nhạt trong con,
Cho niềm tin lòng mến thật sắt son.
Hạt Muối nhỏ, đừng để con tự mãn!

Chúa muốn con là đèn cho ánh sáng.
Dù nhỏ nhoi như đóm lửa trong đêm.
Như đèn dầu, treo lơ lửng bên thềm,
Giúp ai đó bước lần trong đêm tối!

Chúa yêu ơi, xin Ngài thương chỉ lối.
Dầu yêu thương con phải múc từ Cha.
Ánh sáng tình yêu tỏa khắp mọi nhà,
Xin đừng để dầu Thánh Ân khô cạn!

(Mt 5,13 16)

Viphương

To Top