Theo anh, em cũng đi tu - Lm. Sảng Đình Nguyễn Văn Thích

0
TIN BÀI KHÁC

Bây giờ ngoảnh lại xem trần thế, Một bước mà xa mấy vạn trùng. NGUỒN:
I
Cởi lốt trần gian vào Dòng Kín,
Từ nay sự thế thế là xong,
Lìa nhà chi quản muôn hàng lụy,
Thờ Chúa xin dâng trọn tấc lòng.
Nhẹ gót bước vào nơi tịch mạc,
Vui tình chôn lấp cái hình dong,
Bây giờ ngoảnh lại xem trần thế,
Một bước mà xa mấy vạn trùng.

II
Bên lầu rang rảng tiếng chuông vang,
Trên gối đêm xuân giấc mới tan.
Bảng lảng mắt còn nhìn cõi tịnh,
Bơ vơ lòng những nghĩ thiên đàng.
Quen mùi đạo đức quên mùi tục,
Thoát chữ công danh đặng chữ nhàn.
Mới biết một ngày trong phúc Kín,
Hơn trăm nghìn kiếp phúc trần gian.

Nỗi lòng gửi tặng em gái,Phú Xuân chủng viện, 29/9/1921

To Top